Ölmeden Mutlaka Yapılması Gereken İnfak Nedir?

Sayfa Başlıkları

İnfak Ne Demek?

İnfak kelimesinin kökenine bakınca, aynı kökten nafak kelimesini görüyoruz, nafak tünel demek. İnfak da bir şeyi tünelden geçirmeye benziyor. İnfakın Türkçe karşılığı harcamadır. Allah pek çok ayette ihtiyaç sahipleri için infak edin diyor. Zengin biri ihtiyaç sahibi birinin ihtiyaçları için bir miktar para verse, tünel örneğinde olduğu gibi para bir elden diğerine geçmiş olur. Buna infak deniyor. Ben bu sayfada çok açıklama yapıp yazı yazmayacağım, infak ayetlerinden, peygamber aleyhisselamın hadislerinden bazılarını ve bir kaç fotoğraf göstereceğim. Amacım İnfak konusuna dikkat çekmek. Dikkati çeklen Kur'an'da ki diğer infak ayetini okumaya geçebilir. Allah diyor ki;

Bakara

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

254. Müminler! Size rızık olarak ne vermişsek, ondan hayra harcayın. Bunu; alışverişin, dostluğun ve şefaatin olmayacağı gün gelmeden yapın. Bunları görmemekte direnenler yanlışlar içindedirler.

274.Mallarını gece gündüz, gizli ve açık hayra harcayanların ödülü, Sahipleri(Rableri) katındadır. Onların üzerinde bir korku olmaz, üzüntü de çekmezler.

İnfak Etmeyenler Dünyaya Geri Dönmek İsteyecek

Allah kıyamet günü gelmeden infak etmemiz için uyarıyor çünkü eğer Allah'ın istediği şekilde infak etmezsek, öldükten sonra geri dönüp sadaka verenlerden olmak için yalvaracağız. Ayet Ey İman Edenler diye başlıyor, hitap bize.

Münafikun

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

9. Müminler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi, Allah'ın zikrinden (kitabını anlamaktan) alıkoymasın. Bunu yapanlar umduğunu bulamazlar.

10. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayra harcayın; yoksa ölüm gelip çatar da şöyle dersiniz[*]: "Rabbim (Sahibim)! Ne olur; beni kısa bir süre daha yaşat da sadaka verip iyilerden olayım."

Bu Kabir Azabıdır

Koyu yerde belirttiğim pişmanlık kabir azaplarından bir azaptır. Ölünce Allah'ın istediği gibi bir kul olmadığını anlayan müslümanlar, dünyaya dönüp iyilerden olmak için yalvaracak. Bu pişmanlığı yaşamamak için Allah ölmeden önce infak edin diyor.

Açlık Ve Hastalıkların Öldürdüğü Çocuklar

Sen açlık ve hastalık yüzünden çocuğunu gömdün mü? Peki gömeni gördün mü?

Bir Tabak Yemek İçin

Bu çocuklar açlık ve hastalık yüzünden gömüldüğü sürece Müslümanlar Allah'a bunun hesabını veremezler. Bu çocuklar bir tabak yemek için sırada bekliyorlar.

Allah İhtiyacınızdan Fazlasından İnfak Edin Diyor

Bakara

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

215.Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Hayır olarak ne harcarsanız o; ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.”

219.Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için, (sizin bilmediğiniz görünmeyen bazı) yararlar vardır. Ama kötülükleri yararlarından daha büyüktür.” YİNE sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “İhtiyaçtan fazlasını!” Allah size ayetleri böyle açıklıyor, umulur ki düşünürsünüz.

Peygamber aleyhisseam tıpkı üstteki ayet gibi konuşmuş.

Ebû Ümâme radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Ey âdemoğlu! İhtiyacından fazla olan malını sadaka vermen senin için hayırlıdır. Eğer vermeyip elinde tutarsan, senin için kötüdür. Yeterli miktarda mala sahip olmaktan dolayı Allah katında sorumlu tutulmazsın. Harcamaya, bakmakla yükümlü olduklarından başla.”

Tirmizî, Zekât 32. Ayrıca bk. Müslim, Zekât 97

Cehennem Mal Biriktireni Kendisine Çağıracak

Allah'ın "ihtiyacınızdan fazlasını infak edin" emrini dinlemeyene aksine mal servet biriktirene cehennem diyecek ki "gel bana senin yerin burası."

Meariç

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

15. Hayır hayır! Doğrusu o, alevlenen/yalın bir ateştir;

16. başın derisini kavurur,

17. sırt çevirip tersine gideni kendisine çağırır.

18. Ve (servet) biriktirerek (ekonomiye kazandırmayıp) stok yapanları!

Allah bu ayetlerle Müslümanları uyarıyor. Mealen "mal biriktiren kafirler cehennemde yanacak, onlara benzemeyin infak edin" diyor. Allah'ın bir diğer uyarısı, insanların infak ettikleri paralar mallar bir dernekte, vakıfta toplandığında eğer ihtiyaç sahiplerine harcanmaz da kendi ihtiyaçlarına, keyiflerine harcanırsa, bunu yapan cehenneme girer.

Tevbe

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

34. Ey inanıp güvenenler! Bilginlerin ve din adamlarının birçoğu insanların mallarını haksız yolla yer ve onları Allah’ın yolundan engellerler. Altını ve gümüşü kasalarda saklayıp da Allah yolunda harcamayanları acıklı bir azap ile müjdele.

35. O alevli ateş içinde kızdırılarak bunlarla(altın ve gümüşle) alınlarının, sırtlarının ve yanlarının dağlanacağı gün onlara şöyle denecektir. “İşte kendiniz için biriktirdikleriniz! Birikimlerinizin tadına varın bakalım”.

İyilik Nedir?

Bu azaba, cehenneme gerek var mı? Allah iyiliğin ne olduğunu Kur'an'da tanıtmış. Eğer bir insan "cehennemden kurtulayım, Allah katında iyi bir insan olayım" diyorsa uyacağı birinci ayet budur. Hem iman şartlarını sayıyor hem de nasıl bir insan olmak gerektiğini özetliyor.

Bakara

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

177. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik; “Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyene ve (yönetimizinde olan ve özgürlükleri için) esirlere verenlerin; namazı gereği gibi kılan, zekatı (çalışıp üreterek) veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır (asıl iyilik).” İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.

Hangi Sadakanın Sevabı Daha Büyüktür?

Ayette "mala olan sevgilerine rağmen" diye bir ifade geçiyor. Peygamber aleyhisselama bir soru sormuşlar, ayetteki "mala olan sevgilerine rağmen" ifadesi çerçevesinde cevap vermiş.

Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e bir adam geldi ve şöyle dedi:

- Ey Allah’ın elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür?

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu:

- “Güçlü-kuvvetliyken, sıhhatin yerindeyken, cimriliğin üzerinde, fakir düşmekten endişe etmekteyken, daha büyük zengin olmayı düşlerken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.”

Buhârî, Zekât 11, Vasâyâ 17; Müslim, Zekât 92

İmtihan Bilgi İmtihanı Değildir

Bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu her Müslüman biliyor ama çoğumuz bu imtihanın nasıl olacağını bilmiyoruz. İmtihan bilgi imtihanı değildir. Peygamber aleyhisselamın üstteki sözünü esas alırsak cimriliğin üzerindeyken, daha da zengin olmak için çalışırken Allah'ın "infak edin" emrini hatırlayıp bunu yapacak mısın yoksa zengin olmaya devam mı edeceksin? İmtihan budur? İnsan infak ettiği sürece belki çok zengin olmaz ama 1 infak edene Allah 700 kat sevap veriyor. Dünya zengini mi olmak iyidir ahiret zengini mi?

Bakara

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

261. Mallarını Allah yolunda infak edenler, toprağa bir buğday tohumu ekmiş gibi olurlar. O tohum yedi başak bitirir. Her başağında yüz dane olur. Gerekeni yapana Allah, bunun da kat kat fazlasını verir. Allah’ın imkânları geniştir, O her şeyi bilir.

262. Mallarını Allah yolunda harcayan sonra da yaptıkları iyiliği başa kakmayan ve incitmeyenler var ya, onlara Rableri (Sahipleri) katında ödül vardır. Onlar ne bir korku duyar ne de üzülürler.

1 infak eden 7 başağında 100'er tane bulunan gibiymiş. 1 infak 7x100 = 700 sevap oluyor. Sevap kısmını şimdi düşünmeyelim, ahirete bırakalım, bu çocuklar böyle bakarken hiç bir şey yapmadan nasıl durulur?

Bir hadis daha göstereyim.

Ebû Amr Cerîr İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi:

Birgün erken vakitlerde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’ in huzurunda idik. O esnada, kaplan derisine benzeyen alaca çizgili elbise veya abalarını delerek başlarından geçirmiş ve kılıçlarını kuşanmış, tamamına yakını, belki de hepsi Mudar kabilesine mensup neredeyse çıplak vaziyette bir topluluk çıkageldi. Onları bu derece fakir görünce, Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’ in yüzünün rengi değişti. Eve girdi ve sonra da çıkıp Bilâl’e ezan okumasını emretti; o da okudu. Bilâl kâmet getirdi ve Allah Resûlü namaz kıldırdı. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe irad etti ve şöyle buyurdu:

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sakının. Allah şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir” [Nisâ sûresi (4), 1].

Sonra da Haşr suresinin sonundaki şu âyeti okudu:

“Ey iman edenler! Allah’dan korkun, herkes yarın için ne hazırladığına baksın” [Haşr sûresi (59), 18]. Sonra:

“Her bir fert, altınından, gümüşünden, elbisesinden, bir sa’ bile olsa buğdayından, hurmasından sadaka versin; hatta yarım hurma bile olsa sadaka versin” buyurdu.

Bunun üzerine ensardan bir adam, ağırlığından dolayı neredeyse kaldırmaktan aciz kaldığı, hatta kaldıramadığı bir torba getirdi. Ahali birbiri peşine sökün edip sıraya girmişti. Sonunda yiyecek ve giyecekten iki yığın oluştuğunu gördüm. Baktım ki Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’ in yüzü gülüyor, sanki altın gibi parlıyordu. Sonra Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:

“İslâm’da iyi bir çığır açan kimseye, bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim de İslâm’da kötü bir çığır açarsa, o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayırılır. Fakat onların günahından da hiçbir şey noksanlaşmaz.”

Müslim, Zekât 69. Ayrıca bk. Nesâî, Zekât 64

Bu hadisin üstüne bu ayeti göstereyim.

Ali İmran

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

92. Sevdiğiniz şeylerden hayra harcamadıkça refaha kavuşamazsınız. Yaptığınız her harcamayı bilen Allah’tır.

Kur'an'da Anlatılan Örnek Müminler

Allah Kur'an'da pek çok ayette cennetlik kullarının özelliklerini sayar. O özelliklerden biri infak. Bizim de bu kullar gibi olmaya çalışmamız gerekir. Bir kaç örnek vereyim

Hucurat

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

14. Çöl arapları: “İnandık” dediler. De ki “Henüz inanıp güvenmediniz. Ama siz ‘Teslim olduk’[*] deyin.” Çünkü inancınız henüz kalbinize yerleşmedi. Eğer Allah’a ve elçisine içten boyun eğerseniz işlerinizin değeri azalmaz. Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur.

15. İnanıp güvenenler (müminler) sadece şunlardır: Allah’a ve elçisine güvenen, sonra güveninde şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücadele(cihad) edenlerdir. Özü sözü doğru olanlar işte bunlardır.

Ali İmran

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

134. Onlar, bollukta ve darlıkta hayra harcayan, öfkesine hâkim olan ve insanları affedenlerdir. Allah, güzel davrananları sever.

Rad

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

22. Yine bunlar, Rableri yüzlerine baksın diye sabreden, namazı tam kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan, gizli açık harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. O son yurt işte onlarındır.

Şura

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

36. Şimdi size verilen herhangi bir şey, dünya hayatının geçici geçimliğidir! Allah katında bulunanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. İman edip ve Rablerine tevekkül edenler/güvenenler içindir!

37. Onlar günahın büyüklerinden ve hayâsızlıklardan kaçınarak uzak duranlardır. Öfkelenip kızdıkları zaman da affedenlerdir!

38. Onlar ki; Rableri(nin çağrısına/emrine/sözleri)ne cevap verenler, namazı gereği gibi kılanlar, işleri/yönetimleri aralarında şura/danışma ile olanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, infak edenlerdir/harcayanlardır.

39. Bir zulüm ve haksızlık kendilerine gelip çattığında; yardımlaşarak/birbirlerine arka çıkarak karşı koyanlardır!

Alttaki linkten Kur'an'daki örnek müminleri anlatan ayetleri, diğer linkten de infak ayetlerini okuyabilirsin

kuranda-anlatilan-ornek-muminler.html

infak-ayetleri.html

Eğer İnfak Etmezsek Allah Bizim Yerimize Başka Toplum Getirecek

Yukarıdaki ayetlerde anlatılan müminlerden olmazsak Allah yerimize başka bir toplum getireceğini söylüyor.

Muhammed

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

36- Doğrusu dünya hayatı oyun ve oyalanmadır. Eğer inanır ve korunursanız Allah, hakettiğiniz karşılıkları verir ve sizden bütün mallarınızı da istemez.

37 - Onları istese ve hepsini vermek zorunda bıraksa cimrilik edersiniz ve kinlerinizi ortaya çıkarır.

38 - Sizler, Allah yolunda harcama yapmaya çağrılan kimselersiniz ama cimrilik edenleriniz var. Kim cimrilik ederse cimriliği kendine eder. Allah’ın kimseye ihtiyacı yoktur, fakir olan sizsiniz. Çağrıya uymazsanız yerinize başka bir topluluk getiririz; onlar sizin gibi olmazlar.

Allah pek çok ayette bu dünyanın bir oyun, oyanlanma olduğunu söylüyor, "dikkat edin dünya hayatına aldanmayın" diyor. Bu dünyada mal, mülk, makam, şöhret vs hırsıyla yaşamamak lazım. Allah'ın emir ve yasaklarını dinlemek lazım. Bu sitedeki her sayfayı kısa yazmaya çalıştım. Amacım sayfadaki konuya dikkat çekmek. Bu sayfayı da çok uzatmaya gerek yok. Allah'ın emri açık. Dünyadaki açlık da gözümüzün önünde. Elimizden geldiğince açlığı yoksulluğu ortadan kaldırmaya çalışmalıyız. Herkese evlerindeki meallerden ya da internetten İnfak ile ilgili Bakara 261-273 ayetlerini okumasını tavsiye ederim. Son olarak peygamber aleyhisselamdan bir hadisle bitireyim.

Adî İbni Hâtim radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre “Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim” demiştir:

“Allah, sizin her biriniz ile tercümansız konuşacaktır. Kişi sağ tarafına bakacak, âhirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecektir. Soluna bakacak, âhirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecektir. Önüne bakacak, karşısında cehennemden başka bir şey göremeyecektir. O halde artık bir hurmanın yarısı ile (infak ederek) de olsa, kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Bunu da bulamayan, güzel bir söz ile kendisini korusun.”

Buhârî (Zekât 10, Rikak 31, Tevhid 36) ve Müslim’in (Zekât 97)