İslam'da Recm Taşlayarak Öldürme Var Mıdır?

Sayfa Başlıkları

Bu fotoğraf Somali'de çekildi. Recm cezasına çarptırılmış insanları toprağa gömüyorlar. Daha sonra taşlayarak öldürecekler. İslam'da recm olmadığını göstermeden Allah'tan niyazım bizi recm fetvası veren ulemayla ve recm infazı yapanlarla bir yazmaması. Biz onlardan uzağız. Allah'ım bizi bu insanlarla beraber haşretme.

Recm Cezası Tevrat Ve İncil'de Var

Zinaya verilen recm cezası Yahudi ve Hristiyanlara farzdı ama Allah Kur'an'la beraber zinaya verilen bu cezayı nesh etti. Nesih bir şeyin olduğu gibi bir sonraki baskıya geçmesi ya da kaldırılıp yerine ondan daha hayırlısının getirilmesi olarak tanımlanıyor. Aşağıdaki ayet delildir.

Bakara

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

106 - Bir âyeti nesh eder veya unutturursak, yerine ya daha hayırlısını ya da dengini getiririz. Bilmez misin, her şeye bir ölçü koyan Allah’tır.

[*] Nesih sözlükte, iki belgeyi yan yana getirip birindeki yazıyı diğerine aktarmak veya bir şeyi kaldırıp yerine başkasını koymaktır. Nesih ya aynısıyla ya da daha iyisiyle olur. Allah, önceki kitapların hükümleri son kitabında aynen korumuş ve şöyle demiştir: “Allah, Nuh’a buyurduğunu sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır. Sana vahyettiğimiz, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya emrettiğimiz şudur: Bu dini ayakta tutun, o konuda ayrılığa düşmeyin...” (Şûrâ 42/13)

Allah, kitapların bazı hükümlerini Kur’ân’a almamış ve şöyle demiştir: “Ey Ehl-i Kitap, Kitap’tan gizlediğiniz birçok şeyi size açıklayan birçoğuna da dokunmayan Elçimiz geldi. Size Allah’tan bir nur ve açık bir kitap geldi.” (Maide 5/15)

Öncelikle şunu unutmamak lazım. Allah katında din tektir ama Allah bazı peygamberlere indirdiği hükümlerde değişiklik yapmış. Buna nesih deniyor. Dinin temeli değişmemiş ama bazı hükümler değiştirilmiş Mesela bizim şeriatımız Nuh aleyhisselama emredilenlerle aynıdır. Ayeti bu;

Şura

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

13 - “Allah Nuh’a ne emretmişse onu, sizin için bu dinin kuralı (şeriat) yapmıştır. Sana vahyettiğimiz, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya emrettiğimiz şudur: “Bu dini ayakta tutun ve birbirinizden ayrı düşmeyin.” Senin çağırdığın şey müşriklere ağır gelir. Allah, bu dini tercih edeni kendi tarafına (yoluna) seçer ve O’na yöneleni doğruya yönlendirir.”

Nuh alyhisselamdan önce şeriatta nasıl farklılıklar vardı bilemiyoruz. Allah Yahudi ve Hristiyanlara recm emri vermiş. Bugün hala kitaplarında yazıyor. Önce bunları sonra Kur'an'la recm nasıl nesih oldu yani recm kaldırılıp daha hayırlısı getirildi bunu göstereceğim.

İncil'de Zina Cezası

Tesniye 22. Bab

22. «Eğer bir adam başka birinin karısıyla yatarken yakalanırsa, hem kadınla yatan adam, hem kadın, ikisi de öldürülecek. İsrailden kötülüğü atacaksınız.

23. «Eğer bir adam kentte başka biriyle nişanlı erden bir kızla karşılaşır ve onunla yatarsa,

24. ikisini de kentin kapısına götürecek, taşlayarak öldüreceksiniz. Çünkü kız kentte olduğu halde yardım istemek için bağırmadı; adam da komşusunun karısıyla ilişki kurdu. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız.

25. «Eğer bir adam kırda nişanlı bir kızla karşılaşır, onu yakalayıp tecavüz ederse, yalnız tecavüz eden adam öldürülecek.

Tevratta Zina Cezası

Levililer 20. Bab

10 - “Biri başka birinin karısıyla, yani komşusunun karısıyla zina ederse, hem kendisi, hem de zina ettiği kadın kesinlikle öldürülecektir.

11 - Babasının karısıyla yatan, babasının namusuna leke sürmüş olur. İkisi de kesinlikle öldürülecektir. Ölümü hak etmişlerdir.

12 - Bir adam geliniyle yatarsa, ikisi de kesinlikle öldürülecektir. Rezillik etmişler, ölümü hak etmişlerdir.

13 - Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü hak etmişlerdir.

14 - Bir adam hem bir kızla, hem de kızın anasıyla evlenirse, alçaklık etmiş olur. Aranızda böyle alçaklıklar olmasın diye üçü de yakılacaktır.

15 - Bir hayvanla cinsel ilişki kuran adam kesinlikle öldürülecek, hayvansa kesilecektir.

16 - Bir kadın cinsel ilişki kurmak amacıyla bir hayvana yaklaşırsa, kadını da hayvanı da kesinlikle öldüreceksiniz. Ölümü hak etmişlerdir.

17 - “Bir adam anne ya da baba tarafından üvey kızkardeşiyle evlenir, cinsel ilişki kurarsa, utançtır. Ait oldukları halkın arasından atılacaklardır. Adam kızkardeşiyle ilişki kurduğu için suçunun bedelini ödeyecektir.

19 - “Teyzenle ya da halanla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü yakın akrabanın namusudur. İkiniz de suçunuzun bedelini ödeyeceksiniz.

20 - “Amcasının karısıyla cinsel ilişki kuran adam, amcasının namusuna leke sürmüş olur. İkisi de günahlarının bedelini ödeyecek ve çocuk sahibi olmadan öleceklerdir.

Kur'an'da Zina Cezası

Allah İncil ve Tevrat'ta emrettiği recm cezasını Kur'an'la beraber nesh etti. Alttaki ayetlerle zinaya verilecek ceza yeniden düzenlendi.

Nisa

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

15 - Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde (ev hapsinde) tutun.

16 - Sizlerden fuhuş yapanların, her ikisini de azarlayıp dışlayın/kınayın. Eğer onlar, tövbe edip ıslah olurlarsa/durumlarını düzeltirlerse, onları azarlayıp kınamaktan/dışlamaktan vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir.

Ayet zina yapan kadınlara ev hapsi getiriyor. kadın ve erkeği her ikisini de azarlayıp kınama cezası da var. Bu ne kadar sürecek? Allah daha sonra kesin hükmünü açıklamış. Hem kınama hem de kadınlardan ev hapsini kaldırmış ama karşılığında 100 sopa var.

Nur

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

2 - Zina eden kadınla zina eden erkekten her birine yüz kamçı vurun. Eğer Allah’a ve son güne inanıyorsanız, Allah’ın verdiği cezayı yerine getirirken onlara karşı yumuşamayın. İnananlardan bir takımı da onlara yapılan azabı gözleriyle görsün.

İsam'da Recm Olsaydı Zina Yapan Cariyelere Nasıl Ceza Verilecekti?

Recm taşlayarak öldürmek olduğuna göre, recmin yarısı uygulanabilir mi? Birini yarım öldürmek mümkün mü? Allah zina yapan cariyelere hür kadınların yarısı ceza verin diyor.

Nisa

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

25 - Mümin, iffetli ve hür kadınları nikâhlayacak kadar varlıklı olmayanlar, hakimiyetiniz altında olan mümin esir kızlarınızı nikahlayabilirler. İmanınızı en iyi bilen Allah’tır. Hepiniz birbirinizdensiniz. Onları (esir kadınları), iffetli /muhsana olmaları, zinadan uzak durmuş ve gizli dostlar edinmemiş olmaları şartıyla onları, ailelerinin izni ile nikahlayın ve mehirlerini kendilerine, marufa (Kur’an ölçülerine) uygun olarak verin. Evlendikten / muhsana olduktan sonra da zina etmiş olarak karşınıza çıkarlarsa onlara verilecek ceza, hür kadınlara verilen o cezanın yarısı kadardır. Bu ruhsat, içinizden zor duruma düşmekten korkanlar içindir. Ama sabretmeniz daha iyi olur. Allah bağışlar ve merhamet eder.

Hür kadınlarla evlenme gücü yetmeyenler cariyelerle nikahlanabilirmiş, bu kadınlar evlendikten sonra eğer zina yaparsa hür kadınlara verilen cezanın yarısı uygulanırmış. İslam'da recm varsa o zaman ölüm cezasının yarısı nasıl uygulanacak? Allah Nur suresi ikinci ayette zina için 100 sopa cezası getirdi. Demek ki zina eden cariyelere 50 sopa vurulacak, hür kadınlara verilen cezanın yarısı.

Peygamber Aleyhisselamın Zina Suçuna Verdiği Ceza

Peygamber aleyhisselam zina suçuna recm uyguladığına dair hadisler var. Bu hadisler doğrudur çünkü o dönem Allah zina suçunu düzenleyen Nur suresinin ayetlerini henüz indirmemişti. Enam suresinde peygamberimizden önce Kitap verilen Nebiler sayılıp peşine alttaki ayetler geliyor. Allah peygamberimizden açıkça önceki peygamberlerin yoluna uymalarını istiyor çünkü Allah katında din tektir.

Enam

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

89. Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve nebilik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şu insanlar bütün bunları görmezlik ederlerse, biz onları, görmezlik etmeyecek bir topluluğun korumasına bırakırız.

90. Allah'ın kendilerine rehber (kitap) verdiği kimseler onlardır; sen de onların rehberine (kitaplarına) uy[*]. De ki "Ben yaptığım bu iş için sizden bir karşılık beklemiyorum. O, herkes için sadece bir öğüt ve doğru bilgidir, o kadar!"

[*] Bu, Nebimize verilmiş emirdir. Kendine indirilmemiş konularda Tevrat’a ve İncil’e uymak zorunda olduğu için Mekke’de ve Medine’de namaz kılarken Kudüs’e doğru dönmüştür. Maide 3. âyetin inmesiyle birlikte dinin tamamlandığı, artık Kur'an'da olan hükümlere uyulması gerektiği bildirilmiştir.

Allah zina suçunun cezasını bildiren ayetleri indirmeden önce peygamberimiz önceki şeriatın hükmünü uygulayarak zina suçu işleyenleri recm ettirmiş. Allah Nur suresi ikinci ayette zina eden erkek ve kadına 100 kırbaç cezası getirince artık recm uygulanmadı. Önceki şeriattaki recm cezası hayırlısıyla nesh oldu, 100 kırbaça döndü. Bu hadiste görüldüğü üzere peygamberimiz kırbaç cezası uygulamış.

Zeyd b. Eslem'den: "Resûlullah (s.a.v.) zamanında bir adam zina yaptığını itiraf edince, Resûlullah bir kırbaç istedi. Hemen kendisine kırık bir kırbaç getirilince:

— "Daha sağlamını" buyurdu. Bu defa budaklan kesilmemiş yeni bir sopa getirilince:

— "Biraz küçüğünü" buyurdu. Bu defa da budakları kesilmiş düzgün ve eğilebilen bir kırbaç getirilince Resûlullah (s.a.v.) emretti, adam kırbaçlandı. Sonra Resûlullah (s.av.) şöyle buyurdu:

— "Ey insanlar! Allah'ın takdir ettiği cezalardan uzaklaşma zamanı geldi. Şu çirkin şeylerden birini kim işlerse açığa vurmasın, tevbe ve Allah'ın affıyla gizli kalsın. Zira kim gizlenmesi gereken şeyi açığa çıkarırsa, biz de Allah'ın kitabını (hükmünü) kendisine tatbik ederiz" (Muvatta, Hudud, 6; Buhari, Eyman, 3; Müslim, Hudud, 5/25)

Recm Ayeti Olsun Diye Düştükleri Tutarsızlıklar

İslam'ı yaşanmaz hale getiren uydurma hadisler ve mezheplerin yanlış görüşleri oldu. Hadis adı altında iki metin yazacağım sonra da bir ayet, bu hadisler nasıl bir biriyle ve Kur'an'la tutarsız beraber göreceğiz.

İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

"Hz. Ömer (radıyallahu anh)'i hutbe verirken dinledim. Şöyle demişti:

"Allah Teâla Hazretleri Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm)'i hak (din ile) gönderdi ve O'na Kitab'ı indirdi. Bu indirilenler arasında recm âyeti de vardı! Biz bu âyeti okuduk ve ezberledik. Ayrıca, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) zinâ yapana recm cezasını tatbik etti, ondan sonra da biz tatbik ettik. Ben şu endişeyi taşıyorum:

Aradan uzun zaman geçince, bazıları çıkıp: 'Biz Kitabullah'da recm cezasını görmüyoruz.' (deyip inkâra sapabilecek ve) Allah'ın kitabında indirdiği bir farzı terkederek dalâlete düşebilecektir. Bilesiniz, recm, kadın ve erkekten muhsan olanların zinâları sübut bulduğu takdirde, onlara tatbik edilmesi gereken Kitabullah'da mevcut bir haktır. Allah'a kasemle söylüyorum, eğer insanlar: 'Ömer Allah Teâla'nın kitabına ilâvede bulundu' demeyecek olsalar, recm âyetini (Kitabullah'a) yazardım." [Buhârî, Hudud 31, 30, Mezâlim 19, Menâkibu'l-Ensar 46, Megâzi 21, İ'tisâm 16; Müslim, Hudud 15, (1691); Muvatta, Hudud 8, 10, ( 823, 824); Tirmizî, Hudud 7, (1431); Ebu Dâvud, Hudud 23, (4418).]

Koca Halife Ömer'e - Allah ondan razı olsun, rahmet eylesin - nasıl iftira atıyorlar görüyor musun? Ne demiş Ömer? 'Ömer Allah Teâla'nın kitabına ilâvede bulundu demeyecek olsalar, recm âyetini (Kitabullah'a) yazardım." Allah'tan korkun, madem recm ayeti vardı, Kur'an'dan kim çıkardı? Bu soruya verilen cevap alttaki hadis.

“Aişe (Radiyallahu Anha) evindeydi. Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in vefatından sonra odaya giren aç bir keçi içerisinde recm ayetleri bulunan sayfayı yemiştir. (İbni Mace 1944, Abmed bin Hanbel 5/131, 132, 183 ve 6/269)

Başka bir rivayet;

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle demiştir:

“Andolsun ki recmetme ayeti ve yetişkin kişiyi on defa emzirme (sebebi ile nikahlamanın haramlığı) ayeti indi. Andolsun ki bu ayetler karyolamın altında bir yaprakta (yazılı) idi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) vefat edip biz Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ölümü ile meşgul olunca, evde beslenen koyun veya keçi girip o yaprağı yedi.” (İbni Mace 1944, Ahmed bin Hanbel 5/131, 132, 183 ve 6/269)

İslam alimlerinin düştüğü hale bak. Recm ayetinin olduğu sayfayı keçi yediyse, alttaki ayeti ne yapacağız?

Hicr

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

9 - O Zikri (Kitabı) sana Biz indirdik Biz. Onu koruyacak olan da Biziz.

Allah haşa, keçinin tam da recm ayetinin olduğu sayfayı yemesini görmedi mi? Gücü mü yetmedi bir keçiye? Meşgul müydü o anda? Allah bu kitabı "koruyacağım" dediyse bundan şüphe edilir mi? O zaman keçi tam da recm ayetinin olduğu sayfayı yemiş olabilir mi? Olamaz diyorsan Hz Ömer'e yapılan iftirayı görüyorsun demektir. Hz. Ömer'in adı kullanılarak hadis uydurulmuş. Uyduran Hicr dokuzuncu ayeti hesaba katmamış. Öyle görünüyor ki İslam alimleri de bu ayete dikkat etmeden uydurulan rivayetleri kabul etmiş, daha kötüsü uygulamış ve hala uygulanıyor.